Kul

Old Danish Dictionary - kul

Meaning of Old Danish word "Kul", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kul can mean:

  • vo.
  • 1) i nuv. bet; — k. anbragtes (tillige med tint) af sandemændene ved de stene, der sattes som skælstene; tantis oc somme af de marker, som lodseigerneil Nesby havde udvist sten at vere optagen, dog dybt udi jordem fandtes kul udi hullene. Secher, Retter- tings D. (1595-1604). 287. Se også ovf. u. flint. — gribe (samle) k. o: tage det dårlige (i stedet for det gode); du sick rett i vall og samled icke kul. Sorterup, Skansekurv. 90. Jvfr. I. carbonem, ut sjunt pro thesauro, invenimus. Phædrus, Fab.. —
  • 2) en sort ko. Moth. Jvfr.: hielm, kull oc drage din” øxens naffn. Gerner, Hesiodus. 11. — Kulborste (-bøste), no. kulkost? item tire nagel- twyh, item en koolborste, item two krog-tænger (1509). D. Mag. IL 148; item iiij tengher, item en kulbuste, item et blockeiernu (1584). sst. 4. R. IL 15. Smlgn. isl. burst, bust, sv. borste, Efter sammenhængen. synes ordet snarere att egenligt smederedskub. — Kul(e)- brændere, no. kulsvier; komber nogher kwlebrændheræ och faar mætk falskerij mæth tynne æller halffue brandhæ ællær kwlstre ællær noghet annet sligt drafi (1496). D. Saml. IV. 341; carbonariuekulbrendere. Turson, Vocab. 104;Colding, Etymol. 176. (kullsuier, sst); Steph., Nomencl, I. 275; Nuecl,latinit. 108; der, som en kul-brendere, naar hand haffuer slaget sine kul aff seckene oc er saa sort aff kulster oc støb. Tidemand, Post. HL. 1367; huad det er for handuercks mend, enten kulbrender eller kiøre- ssuenå. Dav. Lyndsay, Om Mon- arkier. 13"; Tohiæ Kom. 65; Ly- schand. 458. Smlgu. sv. kolbråonare; Aasen: kolbrennar.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

nt.
nedertysk.
t.
tysk.
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back