Krympekort

Old Danish Dictionary - krympekort

Meaning of Old Danish word "Krympekort", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krympekort can mean:

  • no. et slags kortspil; ieg tuifflemigh att kunde leve hos denne migh en grosse til gaffns, mend time it krompe kort (1560). Khist. Saml. VI, 94; jvir.: da leger Per og Erick med hindandre, taber mesteren, da lader hand joke aff denn gandscke dagh, føhand haffuer endten tabt alt dett, hand haffuer, eller vundet igenn. sst. Smlgn, Grimm, Wb.: krimpen 5).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛦᛘᛕᚽᚴᚮᚱᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back