Krydshus

Old Danish Dictionary - krydshus

Meaning of Old Danish word "Krydshus", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krydshus can mean:

  • no. en fremspringende del af en bygning? blyteckeren skalt giere nogle render ud pas hiørnene or till paa det platte thag offuer krytz-svhusett. Chr. IV. Breve (1632-35). 65; wdi chrytx huset wed dend gang, som gaard ira skibsgemachett (1650), D. Saml. IL 167 (jvir, not.
  • 1) sst.). Begge steder om Frederiksborg, så Tier Saml. 281. Sol Kovde: Friis, Saml. 231. not.1. —kræset, 1 med skade i krydset; som. skinde-skaued øg, kryds-knærokke -told og ryge bulked8(heri Le, HADE Lreller bekommer EG paa hesto), =le, no.? 0. Blom, Kr.per 9 "rydsekvglejern. sst. 1 boMåske en kugle, støbt over et lerD. — Mydskyskng, 00. kys eherp. — , Do. kys- ning af et Gray kors (som bekræftelsestegn); de Rytzer og Ny- gaarder vasre konning Erichs naboer, oc dennem vaare en krytzkysning imellem giort, Hvitf. II. 210 (jvfr.: pas alt dette haffue wj, storførste Basilius, selff kyst ved kaarset. sst. VIL 42);en foreening indganet og ved krekysning samtykket er (1681). n.D. Mag. TI. 356. Jvfr.: kyssede grot- førsten paa kaarsset, huilcket de Danske gesandter maatte ocsaa piøreoc forsekre, at deris herre skulde sa8- dant deris forbund med sit kyss effter den lands viiss stadjæste. P.Resen. Gti yen beksæner ae d18. Smlem: hens kyss bekræfte. sst. 419.Sideryall,Ordb.: korskysninil H c

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛦᚦᛋᚼᚢᛋ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.

Back