Krumøxe

Old Danish Dictionary - krumøxe

Meaning of Old Danish word "Krumøxe", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krumøxe can mean:

  • no. en bøjet øxe; tengsel, krumøxe. Comenius, Orbis pict, 240; Motk. Smlgu. t. krummaxt og krogøxe ovt.n. ? — Krumpe (Erympe) go.
  • 1) bøje, vride, trække; ieg krwmper oe bøijer meg saare møghz. Ps. 37: (Fr. Vormordsen; Chr. Pedersen: bøyes och krwmpis; 1550: gaar kroget oc saare nedbøyet); das kunde hand intet svare. men laa ichun och krump- ede sig (1657). Khist. Saml. 3. 8. IM. 226; Moth. — hand krymper siv mund, vender øyen. Tidemand, Post,. 6; theraff var nu saa vandføer, att hand icke kunde retthe eller krampe thoe aff hans fingre (1575). Rosenv., G1.D. III. 280; de wretfærdige maatte krympe sig for hans fryet. 1. Makk. 3.6 (1607, 1647; gr. cvssovdAycer); sitis adduxit artus, krympede sammen. Colding, Etymol. 334. Steph., Nomencl, 11.48; vorde mands lemmer lydte og vorde dog noget nyttige, saaat hand kand baade krympe og rekke dem. Chr. V. D. L. 6-7-4; contraho, krymper eller snærper sammen. Nucl. latinit. 1924. —
  • 2) ? snart er et saad for salt, og kiødet icke skrellet, svart icke krumped nok. Sehested, Pigers Spejl. bå”. Måske gennem- kogt. Eng. erimp bruges om at skære - fænger i tisk, for at disses kød skal trække sig sammen.
  • 3) trække sig sammen; ieg lod haunem sne hans haar alt om, at suergen kramp oc krumpede sammen som en sump. — Herm.Weigore.65' (=nt.de swarde kramp. Sehråders udg. v. 1449); :lad din næse huercken snorcke, krympe sller grinde, Bredal, Børnespejl. 19 (vel nærmest: snøfte). — tm. a) bøjet, sammentrukken, rynket; KU 7Vge, som laa krumpen. Mandev, R. 46.2; strigosus, krwmpen som switne qwig. -Vocab. 1514; hun vaar krompen o0 kunde icke vel see op. Luk. 13,n (1550,Chr. Pedersen; 1524 begge st.: sammen dragen, -ne); førend vi blifgamle oc krompne. B. Tott. II. 286,97; Jammersm.3; krompen alderdomham daglig minde gav, hand negrede jo por oc meere til sin grav.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚢᛘᚯᛋᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

go.
gærningsord (verbum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
nt.
nedertysk.
tm.
tillagsmåde (participium).

Back