Krubeskjutte

Old Danish Dictionary - krubeskjutte

Meaning of Old Danish word "Krubeskjutte", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krubeskjutte can mean:

  • se u. krybe. Erud, n0. urt, plante; alle vel- luetende yrter oc dyrefal kryde. H. Suso. 4620-21; støt krudb, som bør at sælges paa apoteken(1514).Kbhvns. Dipl. II. 197; P. Eliesen. 953; Doded. 26; tag deg krud aff din yp- perste mirra. 2. Msb. 30.9 (Tavsen; 1550: de beste vrter); chrismen oc kruddet til wellucht, sat. 35.15 (Tav- sen; 1580: vrterne); Tavsen. 211; thesse yrther oc edelig krwd. D.Skue- sp. 134; D.Mag. IV. 314; Psalme- digtn. f. 154a; skal ieg for giffuham med krud. Ranch. 184 (jvfr. rottekrud sst. 183); apoteckeren icke haffde det krud vdi hans herbario. Hvitf. VIL 71; marcken prises for sit grønne krud. S.Terkelsen,Natte- klage. 29; ieg seer en haffve fuld aff krud, sammes Chr. Hustrue. 12,151, 217; ieg kjender vel krudet (sagde hand om uellen). P. Syv. I. 241; kHolb, M. poet. Skr. (v. Liebenb.). »F49, 100. Som det vil ses, bruges ordet både om den enkelte plante, kollektivt og om tilberedte planter, kryderi o. lign. — ond kr. o: ukrud; thet er saa megit thet wndekrudt oc woxer eudt alle stunder. Psalmebb. I. 148; iHeuiter med hinne Jebusiter med fliere wnd krud, ieg neffne kand. Ranch. 143; oad krud forgaar ey aff sig self. Dr. Hielpeløs. 36; hand fra det 0417onde krud først skynder sig hen ud.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚢᛒᚽᛋᚴᛁᚢᛏᛏᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
lf.
lideform (passivum).
n.
norsk.
sp.
spørgende (interrogativum).
t.
tysk.

Back