Kron

Old Danish Dictionary - kron

Meaning of Old Danish word "Kron", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kron can mean:

  • ni; ieg skal kiøbe dig kiortel af ny, oc hand skal vere til maade si. Grundtv., Folkev. IV. en29332 (hand thaøger op kiortell, hun ware well fuoredt. sst. IV. 400b). — tag hugorms kiurtel oc bræn. Arnemagn. Hdskr. 187. 887. — kiortell, Schly-ter, Gl. lagar. IX. 468 (se u. hoseovf.); købe eller kiortel. H. Smith, Hort synonym. 27"; tunica, kiortel. Turson, Vocad. 36; Steph., No- wenel, I, 178; Nucl. latinit. 1956; — hand selle sijn kortelle. Luk. 22.(1524); hun napper bort baade kortil oe seck (1538). D. Mag. Il. 57. — huer met it stacket verge under kiofflen. Urfe, Astren. II 50. — fit.: linnæde kiortelæ, 2. Msb. 28.4 (GI. D. Bib.; 1550 og 1647: kiortle); Mandev. Rej»e. 125.13; tuenne kiortele. Matth. 10.0 (1524; Chr. Pedersen og flød. overs.: kiortle); deris kiortle ere bled. Herm. Weigere. 201; Psslme-s kldigtn. I. 331b; beredde kiortle oc kleder. M. Jenson Medelfar, Ligpr. 0. Chr. Friis. i4"; deris loyen klæder, som ere kiortle, buxer. Wolff, Di- arium, UI. 99; de kiortele. B. Tott. I 10; tvende kiorteler. sst. III. 213. — kiorler. n. D. Mag. I.318. Smlen. Fritzner ?: kyrtill; Søderwall, Ordb.: kiurtil samt folde, hanke-, karleliænge-, karlekjofrte)l ovf ogkvinde-, liv, nat-, over-, præste-, ride-, sejrvindings-, skind-, sommer-,ulveskinds-, under-, haxnskkjortel ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back