Kroden

Old Danish Dictionary - kroden

Meaning of Old Danish word "Kroden", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kroden can mean:

  • se kråden, Krog) (krov, kror, kru), no. kro; worder kyff mellom to spa gadæ elderi strædæ elder i krog. Rosenv., G1.j I. V. 225; huer foghet ladhæ hysgæ krow pa huærie firæ milæ, ath man inder ther falt syn nøthørft. Molb. 0.a mPeters, 56; Geh. Ark. Årsb. V. 58; vm krow (overskr.), hwær krøghers, som skænkær thydæst oøl ællær brenst vol. Univ.-jub.- samt. Bland. I 164. — tee æræ j kruend oc ædæ oc drikehæ til ofuerffødichedh. Mandev, Rejse. 73.143 ganea, krw. Vocab. 1514; de tre krwer. Ap. g. 98.5 (Chr. Pedersen; 1607: kroer); Malmab. 923"; (1593). Rosenv.,G1,D. IV. 357; vnderstaar sig nogen suend at reyse aff byen och icke gøør ret for sig paa kruen (1662). Nyrop, Roskilde Smedelav. 66. Come- nius, Opladue Dør. $625 (se ovt, u. garkøkken). — cauponø, krug. Tur- son, Vocab. 104 (Nuel. latinit. 281: kroe, krug); maa the haffue paa hvert fijd try krug. HBvitf. IL. 577; nogen krue, sst. IL. 77; wi ere frem-de oc wforusrendis giester vdi dennee. ' slemme verdens krug oc kyffe. Ma-riager, Fadervor. k5"%; var det godt, at krugen blev afskaffet. Ger- ner, Hesivdus. 110; Lauremberg, Skjæmtedigte. (udg. 1889). 104. — ma hwor man oc vii kroven have tydesk øll falt (1443). Kbhvns. Dipt. I. 168. — hand driffver san megit hoer, det, før hafver værst en fruer % stue, det gior hand til en kroer, Ve- del, Tragica. 54. — ik.; vill ii kroert haffue guode dage. De mundo et paupere. 44. — saa witt kru- mandens egen person och kruet er ahnlangendiss (1619). Kbhvns. Dipl. IL '614; der jeg kom udi et krog. Smith, Leon, Ulfelds Hist. I. 299: kroet. sst. I. 293; kroet krybilye. L. Engelstoft i D. Saml. HI. 113.rdet er fk. h. Pontopp., Gramm. D. 154; ik. h, Moth. Smlgu. sv. krog: Sch.w.L.: kroch; ht. krug samt horekre ovf. og nobiskrufg) ndf. og med hensyn til formen kror og ik. Varming. $90, 8 743 samt sammensætn. ndf,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚦᚽᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
fk.
fælleskon (genus commune).
g.
grad (gradus).
ht.
højtysk.
ik.
intetkøn (nevbram).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back