Kristmild

Old Danish Dictionary - kristmild

Meaning of Old Danish word "Kristmild", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kristmild can mean:

  • to. kristelig god; det christe milde oc høypriselige forsæt, Christ. | naadigst haffver ladetkiende, A. Bernt sen. II. 149; den godhiertige, christ-milde øffrighed lod sig ofvertale. Hio- ring, Leyres Politie. h7". Smlgn sv. kristmild; t. christmilde. — Krist måned, uo. desember; december, > christmaanet. Turson, Vocab. 9;

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᛋᛏᛘᛁᛚᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back