Kristendom

Old Danish Dictionary - kristendom

Meaning of Old Danish word "Kristendom", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kristendom can mean:

  • no.
  • 1) kristenhed; bliffwer nw then arme soeristendom løest fra den tynge, han haffwor hatit aff messekremmere. Mal- møb, 267; som christendummen er nw wiidere oc større, saa baffuer hand oc såa behoff dess flere prester, ther hanwrm scall oppeholde. P.Eliesen. 429, 219 (se u. klargøre ovf.); mange hellige fedre i christendommen. Tide-' maud, Sjæl Urtegd. 3; hører st. Peders skib den gandske christendom til. Pallad.,S.Ped.Skib. a4; Vedel, Saxo. 396; it whørligt tyrannj, dis- lige siden icke er skeed vdi christen-»dommen. Hvitf. VIL fort. 24'; vor herris Jesu fødselsdag holdis hellig offuer all cbristendom. Helvad, En- colpod. cecce3"; Holb., Kirkehist. 1. fort. b2". — den hellige christen- dom lider aldrig bedre, end vasr du besøger hinde met modstund oc veder- mod. Tavsen, Pater noster. f8; den. christelig kirekis alderdom. vil ieg her oc betencke, suag er den armeristendom, alders brøst monne hende kreneke. Psualmedigtn. I, 888. — theriis skreffne logh, som the haffre bode wdj christendommett oc vden christendommett (1527). n. D. Mag. V. 297, 114, 216. —
  • 2) dåb; ey gaff hun sin and op, før æn prester kommæ oc vaffue henne sin cristendom. Hell. Kviuder. 73.1; det (2: det spæde barn) war quegt født och fiek simristendom. Rosenv., G1.L. V. 542; Chr. Pedersen. I. 194, 226, 229; her Antonius husfrwæ haffuer fongijt en søn oc er krestnet oc hedher Chri- stiern, her Hans Herold han stod tijl krijstendommen oppo edhers nadhes wegne (1523). Allen, Aktstk. 123; D. Mag. I. 25; the icke skulle bede flere ennd fom faddere enthenn till drenge- eller pigebørns chrestendom.(1579). Kbhvas. Dipl. 1. 475; dem vaar sandeligt Irendskab imellem, thi at her Troels haffde holdet hertug Woldemar til christendommen. Hvitf. III. 73; holdt hans majestæt et kong- elig værskab udi hendis dab oc christ- endom. P. Resen. 174. Smlgn. isl. kristinn dømr; Søderwall, Ordb.: kristindomber; Lund: cristindom.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᛋᛏᚽᚿᚦᚮᛘ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.
isl.
islandsk.

Back