Krisme

Old Danish Dictionary - krisme

Meaning of Old Danish word "Krisme", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krisme can mean:

  • no. salve; om tw haffuer forsmoth at tagæ fermilsæ, om tw haffuer taget crismæ meth bar handb. Mod. confit. 10; skal tw tage aff chrismen oc offuerstencke Aaron. 2. Msb. 29.n; 30.:s (Tavsen; GI. D. Bib.: smørelsens olyee; 1550: salue olie): Chr. Pedersen. Ul. 412; P. Eliesen. 193; viiduand, fyretiue dags faste, chrisme, plet i honedet. Pallad., S. Ped. Skib. (7; Absalon drog saune tid til Lund at vie den biscoplige lchrisme. Vedel, Saxo. 516. Smlgn. Fritzner?: krisma; gr. gøispu. — wdeKrisme (krøsme), go. salve; det er endnu uhørt, at christne undersaatter haver nogen tid grebet oc fangøn deris egen viede og chrizmede dronning (1502). Geh. Ark. Arsb. IV. 310; nar en crismet konge fanger mærkelig skade (1521). Behrmanv, Christ. II. Hist. II. 161; Chr. Pedersen. V. 506.37; ihet billede, som geckelige, gwdelige menneske lader wye, smørie, chrismeMalmøb. 54; hand haffde lagt hender psa en vjet, crismet bisp. Hvitf. VI. 297. — jæk ær een krøsmædh ok smordh komnyngh. 2. Sam. S.c0 (GI. D. Bib.: 1560: salvet). Med hensyn til formen: krøsme jvtr. Varming. 280.3. Swlgn. isl. krisme.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᛋᛘᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sp.
spørgende (interrogativum).
t.
tysk.

Back