Kringle

Old Danish Dictionary - kringle

Meaning of Old Danish word "Kringle", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kringle can mean:

  • (krengle, kringel), no. I) ring, kreds; warthær em krynglæ gørih af thænnæ yrt um hugormæ, tha choræ the aldri farm ynær thæn krynglæ. Henr. Harpestr. 104; too cirkilleællær kringlæ skulle væræ j en sidhe. 2. Msb. 25.2 (G1. D. Bib,; 1607: to ringe); skal jæk sættæ kringlæ j thine næseborer ok grymæ j thine læbe. 2. Kg. 19.2s (GI. D. Bib.; 1550: ring; 1607: krog); kringel, circulus. P.Syv. IL 75; en af de smase kringler, som vjnrancker holde sig med. Co- menius, Orbis pict. 41 — jj r. g. gaff jeg fore ij krengler till sadellgiordhe æringe (1487). D. Mag. 4. R. 1. 175. Se også u. kringle(go.) ndf. Efter Moth: en oval. — 2) en kraus (af bast 0. lign, et vist mål); xj kringler bast- tradt (1534). D, Mag. 4, B. II. 14;en kringel bast regnis for 1 & land- gilds penge, men vdi den taxst offer adelens rosstieniste er regnit 12 kring- ler bast for en halff tønde hart kom. H. H. Skonning, Taxtbog. 32; 12otraffve koste, 12 kringel bast; hvert Ys tynde hartkorn. A. Berntsen. Il. , 193. Efter Moth: langhalm, der bøjes for at udspile en topseng. — 8) hjøl;a løbber sperritt y Syffuers haand, som. kringeelen leeber y spuore. Grundtv., Folkev. I$50le På suppe. Moth. Jvff kringle (o.) 3) ndf. Moth har i alle bet. (også den nu brugelige) formen: kringel. Smlgn. isl. kringla; ». 0. sv. krivgla (også i bet. 3)) samt guldkringle ovf. — Eringlebrød, no. kringle; kringle brød, panis tortus, Colding, Dict, Herlov. Hos Moth: kringelbrød.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵᛚᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

eng.
engelsk.
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back