Krigsæble

Old Danish Dictionary - krigsæble

Meaning of Old Danish word "Krigsæble", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krigsæble can mean:

  • no. et slags gemmeæble; somme stege et krigs eble oc søle udi gierd oc kaste det itøndem. Holst, Oeco- nomia nova. V. 149; Wolf, Dia- rium. I. 209; Nyt Bibliothek for Physik og Oeconomie. V. 242-43. Med hensyn til forstavelsens bet. jvfr. bemærkningen u. krighård. Smlgn. Nemnich, Polyglot-Lesx. III 331: krieger samt krigsfrugt ovf. og krig2) nåf. Ordet bruges endnu i Fyn. — Krigsøverst(e), no. — krigshoveds- mand; selff skulle tienerne følge hør- sommeligen deris krigsøffuersters bud. Vedel, Saxo. 459; imperator, krigs olfnerste, feltøfiuerste. Colding,Ety- mol. 881; Steph., Nomencl. I. 265; førde det tog imod marckgreffue Guasta,keyser Caroli V krigssøffuerst. Ly- schand. 625; hand skicalverster ofver foleket. 2, Kron. 32. (1647; 1550 og 1607: høffuitsmend til strid); de andre 8 vare nu krjgs- sfiverster. Hioring, LeyresPolitie. 13; generaler oc krigs-øfverster. Co- menius, Opladne Dør. $697; be- skickede krigs- øverster med deris folck. P, Resen. 86; krigsøversten og lægen udrette tidt meget. P. Syv. Il. 173; præpositus, en krigs-øverste, hoy ofi-kaldedis fordom nogle drabelige strids- / mend, som nu kaldis krigsoffuerster, Smlyn. sv. krigsdfverste samt overst ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚵᛋᛅᛒᛚᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back