Krends

Old Danish Dictionary - krends

Meaning of Old Danish word "Krends", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krends can mean:

  • no. kreds (i hvilkæmpes); i jen liden stwnd the thieris hielm. på bywndhe och skreff jen krendz på then sand. Romant. Dipto. IL 18; dj skreff krendsen paa den iord, och saa begynttedi atfichte. Grundtv,, Folkev. II. 604s; dy skreff krindsenn på den jord, der thrad y kieemper > stereke. sst. I. 224b = kretzen, sst. de talde hans saar. Herm. Weigere. 282 (jvfr. han laa i kredzen saa ynckelig sa8ar. sst.). Ordet er måske snarestfremkommet ved on sammenblanding af kreds og kring (jvfr. ial. kringr og krejare; Sch. u. L.: kreier samt | kring ndf.). Smlgn, Aasen: krins; mers-, stangkre(jjer ndf. Molb. Diall.: krinds. — Kreng (kring) to. snild, træsk, rask; jeg wil vel høre, om han er kring. D. Skuesp. 96 (rim på indt); D. 324 A. — spinus, vild krægetræ, | her er dinn dreng, du skalt vell søe, Colding,Etymol. 1211. — kræger, | at hannd er kreng. Ranch. 221; hand spillinger. Terkelsen, Nattetanker, | vasr enild oo: kreng i tale. Vedel, Hundrede Viser. II. nr.20; I. nr. 19; vius, Opladne Dør. $ 120. Smlgn. weffter gaar herre Tidemand, han var i Jenssen-Tusch, Nord. Planten. | sindet sea kreng. Vedel, Tragica. 209; der finder du forvist en kreng oc zierlig tunge. Hexaem. 43"; som var i munden kaad oc kreng. P.Syv, Cimbr. Sprog. 181; mundsterk, kreng | munden. P, Syv. HL. 268. Smlgn. ist kringr; Søder wall, Ordb.: kringer; Aasen; kring. — 9) fast, bestemt. Moth. (i bet.
  • 1) sst.). I »Salliug bruges ordet endnu i bet. ingen mas kreigle paa then nøer sidde. | nøjeseende.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚽᚿᚦᛋ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

eng.
engelsk.
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
nt.
nedertysk.
sp.
spørgende (interrogativum).
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back