Kredensen

Old Danish Dictionary - kredensen

Meaning of Old Danish word "Kredensen", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kredensen can mean:

  • no. høflighed; wille. wii nw lade betømme seg heer then høye krædentzen oc friiligt tilbud, som the goede herrer gjorde til key. mmiest. Augsburgske Bek. (v. Sadolin). fort. 3; stille sig an med deris cre- dentzen och fuchschuentzen ligervijss, som det var jdel hellighed. H.H. Skon- ning, Hyklerkunst, a3". — Kre» denser, no. 1) den, som skal smage på mad el. drikke, mundskænk; er førstens credentzer i større ære end hoffmesteren. De 12 Patriark. Test. n8”; prægustater, kredemtzer. Col- ding, Etymol. 545; Steph., No- mencl. I. 264; Nucl, latinit. 569. i— 3) en, der viser falsk høflig- hed; om hycklere, øyentienere, cre- dentzer. H.H. Skonning, Hykler- kunst. ttbl.; en hycklere, øyentienere fuchssuentzer oe credentzer, huad for nogle besmidtzige griff oc ræncker de bruge. sst. c2. Overgangen i det. i ordstammen er: (give) tillid. — give tillid (til mad el, drikke) ved mt smage på. — vise høflighed,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚽᚦᚽᚿᛋᚽᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back