Kredens(ie)brev

Old Danish Dictionary - kredens(ie)brev

Meaning of Old Danish word "Kredens(ie)brev", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kredens(ie)brev can mean:

  • no. — kredens 1); som her Claus Rønuow hathe kungiort meth wor nadighe herres credencie breff j swo madhe, at enghen skulde tilstæde noghre. fittalghe wt at sejle. Dipl. Chr. I 111; hans nad. seereter i macht hans nadh. credensse breff presenterede (1525). n. D. Mag. V. 4; hand førde dennom it credentz breff, at de skulle tro, hues hand denuom sagde. Hvitf. VIII, 327; haffue Wi saadant met vort egit budskaff oc credentzbroff tilskreffuit dennom i Mal- mø. sst. IX. t2'. Smlgn. t. kredenz- brief.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚽᚦᚽᚿᛋ(ᛁᚽ)ᛒᚱᚽᚠ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back