Kravlpære

Old Danish Dictionary - kravlpære

Meaning of Old Danish word "Kravlpære", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kravlpære can mean:

  • no. en pære med rynket skal. Moth. Kreatur(e) (kretter, kritte), no.
  • 1) skabning, noget skabt; allecres- tures søte sang sammel lowe the teg. H. Suso. 181.01; ingen ængel kan loffuæ til fuldhæ thet creatur (2: jfr. Maria). Hr. Michael. 11; eresturene wndergiffne forfengelighed for hans skyld, som. haffuer wndergiffuet hende, Rom. 8.0 (1524.— hende synes at vise,t c. er taget kollektivt — Chr.Pe- dersenm: c ... dem; 1580 og 1647: c...…. det); alle creature. sst. v. 23; (1524, 1550, 1647; Chr. Pedersen: a. creatur); nogen anden creature. sst, v. 30 (1524, Chr. Pedersen og figå. overs.: n-t a-t creatur); er nogen ityt creature vti Christo, sso er thet gamble forganget. ?. Kor. Sar (1594, Chr. Pedersen, 1550, 1607; 1647: c-r); Chr. Pedersen. IL. 93, 292; the haffoe meer tient cresturen ond schaberman. En mærk. Disputats. 11 (jvfr. Rom, Le5; Chr.Pedersen: creaturene; 1580 og figd. overs.: skab- elsen); Tavsen. 40; Artikler f. Herredag 1530 (v. Rørdam). 20:so halm, mwid, dreck, heste eller wogen,) som er Gwds creatuur. Malmob. 23; huad frijhed chrisne menniske haffue ij sodane wduendige crenturer. Tav- sem, Post. vinterd. 178"; fick ocsaa sine creatur, som hannem tilhade. Pall,, S. Ped. Skib. i3; kreature. sst. K6Y: predicke Christi guddomme lige lærdom faar alle creature. Tide- mand, Sjæl. Urtegd. å3'; quind- folck ere suage oc wbestandige creatur. Herm.Weigere. 148; Vedel, Saxo. 9; sammes Ligpr. 0. Predhj. Pode- busk. el (se ovf. u. hugro, go.); de skulle regiere offuer alle Creatur. C1Pors, Husbog. b6; jeg med alle andre creatur fryder mig. Broch- mand, Post. I. 242, 487a; den himmel høj, Guds skønne creature. ; Hexaem. 55; fear mennisket mact ofver de andre creatur, som ere sterck- ere end hand. B.Tott. I. 84 ir.; de icreature. sst.; de leffvende creatur. Comenius,Orbis pict. 125;

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚠᛚᛕᛅᚱᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back