Kranges

Old Danish Dictionary - kranges

Meaning of Old Danish word "Kranges", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kranges can mean:

  • go. svækkes? såsomR EYDi En) DIE 8 ) æ for- stentæ. Khist. Saml.1.482 (Ps.102.0). Eria fr BR > rank, to. 1) syg, svag; stær n0v. det; | jækjdom ma æf givæs born oc samælt ole oe æi andær, thær kraneke 07 Henr. Harpestr. 71; styrkærk maghæ, sst. 109; ee this- feræ ther annen man girides til at se a henne, this kranckeræ vare hans oo" "Hoi, Kvi aeekerm vare hans yondes nede er ganskæ krauck of soon (1515), D. Mæg. 11. 29; haffuer then kranake pestilentze, pocher, krefit ejlorhuess andre siwgdomme som mange ;rorjjj, P.Eliesen.469,149;Malmøb.357; Døded. 23; ægroms, kranck.b.180;11591). Rosenv., GI, D. IV. 298; siger sig at vere eger kranck, ja sam kranck, at haud Det oner at ise, maatte give myjif, I, 192; IV. 569; mangen gsar prank i seng, ham natten siden curerer. oxyem go sklen curerer,enne slemme luct. Terkelsen, Nytteklage, 60; hvor katten er 1ark og koden or muser,” D. EyrUT 154, "9 3) dårlig elendig) set ther aff all krank och ondh materie pr gigrth, Lucid,23; Gud skop manz ere of 99 krantmatiriæ. sot. 31; |720okt swerdh ær owænne mænds ,etæ, P. Lolle. nr. 1071. — wiallig 272 shine kranke aar (1510). n. D. My 11,386; Tavsen 111; Grundtv., Folkev. IL. 6b; thenm kraneke lycke so skall dig wel bide, giifftermaall skall du well faa, dog dig skall lidlitt thiill glede gaa. Kortvending. v.912-14; Vedel, Saxo. 289; mand haster aller- mest, nsar krankeste lykke er for haanden. Vedel, Svend Tiuvesk. ] 99; til kranken skæbne haard vil hu. Bording. I. 47. — 3) ond; nu menniskens natur er saa kranck, hun vil ingen redelighed betencke. Hvitf. Moth. Smlgn iel krankr; S0dervali oth. Smlgn. isl. r; Søderwall Ordb.: krænker.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᚵᚽᛋ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).
æ.
ældre.

Back