Kram

Old Danish Dictionary - kram

Meaning of Old Danish word "Kram", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kram can mean:

  • 10. 1) handelsvarer; om jeg mijn kram mastihe seljje. Ro- mant. Digt. I. 308 — myne woræ. sst. I. 308; hwo her emothr gør, han hauer forbrudhit syn kram, som hanmet uthstander (1443). Kbhvns. Di- mopå I 167; Malmøb. 6%; krammen henger ikke saa højt, man maa jo falle paa dend. P. Syv. I 69. — 2) varer, ling, sager; ou komme wi til den fremmede kram, som hand loed ind- føre. Pallad., S. Ped. Skib. ». 5; udprange sin egen kram for Guds vare. M.Henrichsøn, Ligpr. 0. O.Kragh. 98; jeg pryder endnu min kram med andres. B. Tott. HL 46; nu vil hand %byde frem sin kram for een, som gavn kand gjøre, Bording. I. 127 a; den himmel-ladne pram, som i Armenien først landed med sin kram. Kingo. Chr. V. anhang. 1". — i din kram ej saadant tiene skal. Ped.Pårs. B. 3, $. 2. Bet. 1) og 2) lade sig ej altid skille. — sælge sin k. 2: øve utugt med; hun grer ey heller for synd eller skam, Lasse lille sell hunaabenbar sin kram. Dav. Lyndsay, Om Monarkier. 54". — 3) kram- bod, butik; rør der i fire smaa nyse- wts poser, som vdi krammen skal fall findes. H. Smid, Lægeb. I. 28%; store søm kiøbte i krammen for vj $. Hiubertz, Aktstk. om Århus. II. 191; hun vil spinde, hun vil tvindetil at klæde sine smas, thi det vil sig ikke skikke efter sligt til krams agan. Thura, Poet. Sag. 233. Bet, 8) hænger vistnok nærmest sammen med ordets grundbet, (9: dække, tælt), sSch.u.L.: kram(e); Grimm,Wb.: kram. I æ, Dsk. er ordet, som det vil ses, afgjort. fk. (jvfr. Pontopp., Gramm. Dan. 135), men er ou ofte, ik., ligesom iTsl., n. og Sv., og bruges i alm. tale oftest med en vis ringeagt ibet. Smlgn. huekram ovt. (u. huve) og løgne-, urtekram nåf. — Krambod), no, krambod, butik; pergula, krambo, kiøbmandsbo. M.Pors, De nomencl.e, 1117; Colding, Etymol. 1055 (Nucl. latinit. 1223: krambod (i register: sst. hbhh8": kramboe), fit. sst. : kram-bode); Christoffer Thrøuner kremmer af hans liden kramboe & (1609).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᛘ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
fk.
fælleskon (genus commune).
g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
ik.
intetkøn (nevbram).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back