Kræve

Old Danish Dictionary - kræve

Meaning of Old Danish word "Kræve", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kræve can mean:

  • (krave), go.kræve (af en); fester han logh nogre man self krauendis. Suhm, Saml. 12.49. — Gwd kræffwer enghen man mere, æn han faar hannum. P. Lolle. nr. 1158; the thørre indgaa for Gud selff oc kreffue hanuom mett ydmydig- hed, huad dennom tattis. Tavsen. 118; hanndt inngeon gieldt kraffner Grette Hermenndt Wallis (1563). Rosenv., GID. IH. 12; icke heller kraffuer hinde nogenn gieldt, sst.; ev heller same gieldt er kraffudt Axel Fickssenn. sst. IL 9; er krauffds aff hannem (1574). sst. TIL. 241; (1558). sst. II. 228; testiticor, kraffuer til vidnisbiurd. Colding, Etymol. 392. — Angulande sætthæ xx konningherpå en benk ok krawe retth offger the konningher. Romant. Digt». IL 72 (=kraffde. Chr.Pedersen. IV. 49.25; krawe kan være 1m., seu. »0g« adt) kraffde hand samme karl aff bispen. Chr, Pedersen. I. 101; Sostratus kraffde dem aff hannem. 2 Makk. 4. ga 1647); hørde wi ingen aff uerigis mend, som hende noget kraffde. Hvitf. IV. 121; tm. krafid. sst. vIL 102; sølffvet var end ey saa bart, jeg kobber oc vel kraffde. Gerner, He- siodus. 57. — sydhen kraffthæ hansegh drikkæ. Lucid. 9; skulle the ligge tberis waben vp, om the worde thenom kraffde (1509). D. Mag. HI. 233; huess deell y føre haffue krafid (1554). Khist. Saml. III. 251 (dat: kreffde. sst.). Omlyden i dat. og I. tm. findes i isl. krefja og har derfra bredt sig til andre former, jvfr. Univ.- jub.-samf. Bland, Il og Såder- wall, Ordb.: kråfia, — 2) k. sig 0: forrette sin nødtørft; caco, kræff- ter sig, pomper. Colding, Etymol. 181; ieg giør mit behoff, kreffuer sig. sst. 812. Endnu bruges k. sig om små børn. der udtale deres trang, jvfrRietz: kråva sik. Smlgn. igenkræve, indkrævet ovf. og op-, udkræve ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᚠᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

dat.
datid (imperfectum).
g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
ik.
intetkøn (nevbram).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
tm.
tillagsmåde (participium).
æ.
ældre.

Back