Kræselig

Old Danish Dictionary - kræselig

Meaning of Old Danish word "Kræselig", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kræselig can mean:

  • to. 1) lækker, erfin; stride moth ouærnætæs æthæ ok drik ok kræselegh lefinæt. Lucidar. 56; at han kunnæ fangæ thes kræsæ- lKgher fødhæ til sin krop. Khist. Saml. VI. 148; om tw haffuer gernæ ædhet formeget kresselig madh. Mod, contit. S;kræselige ockosteligekarper. Waællensbek,Ptochotroph. Holm, BTopogr. 13. — 2) fin, yndig; haræ then gudhelig visdom tedhe sek alle til at ælskæs sosom en kræseligh brudh oc en ælskelig wen. H. Suso. 7.202. — 3) forvænt, forfinet; ath de icke der met skwlle møye derise kræselige legeme, som opfød er met all velløst oc kelenskatf. Chr. Peder- sen. I. 159; du skalt icke komme dem mere til, at de kalde dig den kleinlige oc kræselige. Jes. 47. (1607, 1647). — Som bio. 1) i bet. 1); tw skalt ædhe kræsælighe. Gl. D. Bi. 5. Msb. 14.26 (Vulgata: epulaberis); om tw haffuer thin kropp formeghet kræselige fødh. Mod. confit. 3; Chr. Pedersen. I 238,255; Tavsen. 43; naar en suend bliffuer kræselighe op- fød. Ordspr. 29.s: (1550, 1647) (se også n. klejnlig 2)); molliter, kræse- ligen. Colding, Etymol. 771; Nucl.olatinit. 947; de lefre saa kræselig, B. Tott. IH. 192. — 2) i bet. 2); såa let hun vender sig, saa kræselig hun leer. Bording. I. 36. Smlgn. Suderwall, Ordb.: kræseliker(-a),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛋᚽᛚᛁᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back