Kræløs

Old Danish Dictionary - kræløs

Meaning of Old Danish word "Kræløs", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kræløs can mean:

  • to. 30m intet kvæg har; hand søger noyer der, hvor intet er at finde, ia kve hos kree-løs mand. Luxdorph, Dske. Vers. 680.io Kræft (kraft), no. brystharnisk; egis, kratit aff harnesk. Vocab. 1514, — IL iern hatthe, III krefither, en kraffue (1492). D. Mag. V. 216; stack hannem tuert igennem skiold och krefit. Chr. Pedersen. V. 27510 506.10. Tavsen. 18; føre seg ret- ferdighed for enn krefft. Tavsen, Post. vinterd. 17; retførdighed skall were hans krebt for hans bryst. sst.ommerd. 281 ; (jvfr. hand skal iføre seg retferdighed for evn krefft. Visd. B.193 Ef. 6.14 (1550; 1607 begge steder: pantzer; Luther: krebs); torax, krefit, brystharnisk. H. Smith, Lib. voc. lat. 440, 93; Vedel, Saxo. 38; ieg hug hans fødder i stycker, men der ieg vilde tage hans krefft aff hannem. De 12 Patr. Test. 1615. e3. Smlgn. Soderwall, Ordb.: kråvet 2); Sch.seu. L.: krevet 4) samt brystkræft ovt. og rygkrætt.ndf. Jvfr. Sgd. ord.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back