Kræfte

Old Danish Dictionary - kræfte

Meaning of Old Danish word "Kræfte", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kræfte can mean:

  • go, styrke; styreke hin- anden mangeleed, saa kreffte det mect- ; ige rige. Lyschand,, Kalmarnske Triumph. a37; krefftis oc styrckissodin velde. sst. 13%; feste oc creffte sig hoss effterkommerne et bliffnendis uaffn oc ryete. Lyschand., fort. IX; kræffte oc styrcke dennem imod deris fæderneland, P. Resen. 141; prindsen aff Oranien meget merede oc krefitede sit regimente. sst. 304. Hos Moth: krafte og kræfte. Smlgn. be-, ind- kræfte ovt.Kraft (kræft), no. en underjord- isk hvælving, kryptkirke; crip- la, kraft i kirke eller anden sted. Voeab. 1514 (Colding, Etymol. 268 og Nucl. latinit. 220: krefft); erypta, krafit, hull eller huelning vndjorden. H. Smith, Lib. voc. lat, 134. + fongstet. vdi de dage væsr voder krefften i kireken. Hvitf, I. 221haffuererchebispeninduiet krefften iden store kircke i Lund. sammes Bispekr. n4. Smlgn. Svderwall, Ordb.: kråfter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᚠᛏᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back