Kovskem

Old Danish Dictionary - kovskem

Meaning of Old Danish word "Kovskem", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kovskem can mean:

  • no. skål, bæger; itt koffsend, hand giorde til aqvavitt (1608). V. Simousen, Eske Brock. 1. 47; barnde ett kouschenn fuld aff faaremelck (1621). n. D. Mag. I. 380; capula, kfakon, spand, strippe. Colding, Etymol. 152, 1113 (u. scaphiuru); 1129(u. scyphus); Steph., Nomenel. I. 209; Nucl, latinit. 1591; (1624). Jydske Saml. VI. 162; Chr. IV. Breve. (1641-44). 433 (se ovf. n. kuas); jeg finder intet beqvemmeligere, som denne tripus auritus kunde lignised end een sølffskaal, koffsken eller begere. Gerner, Hesiodus. 18% Smlgn. guldkovsken ovf. og sølv-, tin- kovsken ndf. Kovse (sig), go. støje, være pvermodig; bliffte spagtærdige oc tamme, som ellers skulde sig høyt konse oc bramme. Hegelund, Ca- Jvmnia. 49. Moth forklarer kovso: skemte. Smlgu. Rietz: kåsa; Grimm, kawen 2b); Junge, Nordsj. Land- almue. 389. På Kbhvns. amt hør jeg hørt kovsig — overmodig.Kovt (

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚠᛋᚴᚽᛘ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back