Kostpenninge

Old Danish Dictionary - kostpenninge

Meaning of Old Danish word "Kostpenninge", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kostpenninge can mean:

  • no. =— kostgæld; maa thu lade giffue huer fæm daller tilt kostpendinge om masn- ithen (1578). D. Saml. V. 144; kostpenche. sst. ; (1642). sst. VI. 343; (1577). n. D. Mag. I 15; (1610). sst. II. 160; de skulle giffse dennem kaastpenninge, hø oc haffre. Hvitt. V. 200; en waaskerpiige skall bliffue huoss prindtzen, huileken skall giffues kostpenning lyge ued dii andre piger. Chr. IV. Br. (1589-1625). 432; denofverflødige huvsholning udi kongens gaard bleff affskaffet, oc hans maje- stæts tjener forordnet deris visse kost penninge. P, Resen. 165. Smign. pen- ning ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᛕᚽᚿᚿᛁᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back