Kostfrihed

Old Danish Dictionary - kostfrihed

Meaning of Old Danish word "Kostfrihed", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kostfrihed can mean:

  • no. wgavmildhed, rundhåndethed; magnificentia, kostfrihed, M. Pors, De nomenel. 214; Steph., No- menecl, I. 261; Nucl., latinit. 831, 984: det gemytte, som er tilbøyeligt dertil, kand finde materie til rundhed oe kostfrjhed. B. Tott. I. 12, e 1; ved rætfærdighed, mildhed, kaastfri- hed og fleere saadanne dyder skulde de berede sig megen hielp. sst. II. 186;IU. 188.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚠᚱᛁᚼᚽᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back