Koste

Old Danish Dictionary - koste

Meaning of Old Danish word "Koste", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Koste can mean:

  • go.
  • 1) prøve; huer prest skulde were hiemme till sitt egitt oc der saayder- lige koste oc hruge theris konst (1544). D. Mag. 3. R. I 55; huorledis de nkunde sas wide, paa huad tiidt de skulde saa koste her i Schonne, dede andre kostede vdj Sielandt. sst. L 56. — nu kuride du icke selff hielpe dig, der fore maatte det kaaste mig. Psalmebb. HI. 53 (her måske i nuv. bet; stå i on vis pris, være dyr). —
  • 2) give ud; hvad de haffde kostedt oe udgiffvet for kongen til rigens frelse. Hioring, Leyres Politie. k7;% arbsumo, koster, gier bekostning. Nucl. latinit. 1806. —
  • 3) betale; derhos lekom koste et glas vijn oc dricke med. hannem. H, H. Skonning, Hed, Philos. 313 (et glas vijo vil jeg koste pan hannem. sst). —
  • 4) give foden. Moth. Smlgn. isl. kosta og bekoste ovf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

go.
gærningsord (verbum).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.
isl.
islandsk.
n.
norsk.

Back