Korv

Old Danish Dictionary - korv

Meaning of Old Danish word "Korv", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Korv can mean:

  • no. kurv; jen korff fuld affsoeblæ medh sæg bær. Romant. Digtn.] HI. 78; leggiendhe kødhet j korwen. Dom. 6.9 (G1.D. Bib.; 1550: kurft); vptoge huilket som. offueruar aff støckerne, tuolff korffue fulde. Matth. 14.20 (1524; Chr.Pedersen: kwrffue); brødet, som er wdi korffuen. 2. Msb, 22 (Tavsen; 1550: kurfluen); hand gaff mig korrig, kram oc ware. Kortvending. v. 2561. — kurfver. Hivring, Leyres Politie. e 2. Smlgn, isl. korf og skansekurv ndf. — falde igennem k. 0: få afslag (ved at bejle); sligen er iomfru i sin troe, alt som mand træder paa tryskbro ... du falder igennem kurffuen plat. Tobiæ Kom. 57; eadere uxore seu 'sponsa., falder igiennom kurffuen. Colding, Etymol. 182. — beylede til hende, men hun slog op med han- nem oc gaff hannem en bundløs kurfi, som hand slap igiennem. Wolff, Di- arium. IL. 1767. — om Paul har faaet en kurff. Sehested, Pigers Spejl. d3'; Skyde nær havde faget en kurvWadskiær, Poet. Skueplads. 208; derfor den smukke mee dem kurven bør at give. Helt, Poet. Skr. 85; Philos. udi eg. Indbildn. A. 3, S. 8; Joh. Ewald, Skr. og V. 110 VIIL 105. Smlgn. nå. doreb den kort vallen, se Sch.u.L.: korf; Grimm, Wb.: korb IL 4a. Til de nuv. tale- måder findes sidestykker i Sv., se Dalin, Ordb. og Linné, Nemesis sHdivina. 1878. 29. — forpligte sig ved en k. og sæk? huilket hun seg yliige made forplietede wid en korg oc seck, om thet nogen tiid fandtes met hennde effther thenne dag (1552). Molb. Gloss. Vistnok erklære sig rede til at lide den straf at puttes i en sæk og gennem en kurv uden bund eller med bevægelig bund styrtes i vandet, jeir, Grimm, WDb.: korb II. 4b og wtsæk ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚠ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
nt.
nedertysk.
t.
tysk.

Back