Kortere

Old Danish Dictionary - kortere

Meaning of Old Danish word "Kortere", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kortere can mean:

  • go.
  • 1) dele (i fire dele); bleff Marcus Meyer rett oc korteriidt wtj fyrre ferdinge (1585). N. D. Mag. V, 228; lod hand quartere Mogens Joensson paa store torffuit. Hvitf. VIL 135 = Mogens Jonssøn parteris. sst. regist- er: vyl; nogle erlige mend haffuerland ladit quartere vdi fire parter. sst. VIL 310. — om saa skeer, at hand bliffver forkortet paa fetalie, daskal hand met styremandens raad qvart- ere imellem alt skibs folcket eiter tjdsens leylighed. Fredr. [I. Søret. kap. 67 = Chr. V. D. L. 4-2-16. — 9) give bolig (kvarter); var! thekongens forærer ankommen til Ring- sted, skulde der quarterit deris losa- menter. Evitf. IX. q4; dismidler tiid skaldt du lasde quartere ted folck, som eptherhanden ankommer. Chr. IV. Breve (1589-1625). 74; den forband- ed hob, qvartert paa bierg' oc dale. Hexaem. 38; saa snart krigs-folket er qvarteret. Chr. V. Artikelsbrev. $45, Hos Moth: kortere. Smlgo. ind-ortere ovf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛏᚽᚱᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

go.
gærningsord (verbum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.

Back