Korter

Old Danish Dictionary - korter

Meaning of Old Danish word "Korter", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Korter can mean:

  • no. flig, skød. Moth. Smlgn. forkorter ovf.Korter (Kvarter), no. 1) fjerdø- del a) om rumfang; huer mand schall sohaffue reth maede med reth skipp, stob, quarther. n. D. Mag. HL. 263; 2 kaarteer eller + otting smør. A, Berntsen, IL. 229; III 488; 1 qvart- ser runde svedsker (1684). Laugs- artikler. 138. — b) om tindeind- hold; huor boet er, skal rebis effter boel, huor ottingh er, skal rebis effter ottingh, saa skal oc were om tolfit- ingh, fiardingh eller korther (154Rosenv., Gl. L. IV. 228 = quarter (1558). sst. IV. 268; Chr. V. D. L. 1-18-1. — også del, afdeling; re- giones urbis, kortere, som byer ere skifte udi. Colding, Etymol. 1053; tribus, rode folek vdi nogen by, quart- ser, korteer. sst. 1855; Nucl. la- tinit. 1473, 1986. — her haffver vi end en fuldkommen liden hawe med fire qvarterer. Block, Horticult. D.44. — diefllens laug oc hans kortere de formere. Hegelund, Calvmnia. 50% — ce) om længdemål; hwilketh. steenhus haffuer i længen førithiwe alne oc atten alme syælenske oc eet kort- eer (1484). D. Mag. I. 270; 18 Siel- lands alne och en qvartheer (1541). n. D. Mag. I 188; j støcke røtt emngellst, war xx albe i quorther (1578). D. Saml. 2. R. VI. 177; bred halff tiende alne en quarter (1634). Kbhvns. Dipl. HI 154. — &) om tiden; i mindre end et korter af entime. B. Tott, II. 188; om et kor- teers tid kommer ieg igjen. P. A. Heiberg, Skuespil. III, 315. Efter Moth hos tømmermænd: 53 timers arbejde (0: fjerdedelen af en arbejds- dag). — e) et tal af 15 snese (fisk); iij wardher kabulaw oc iij korth- ér, ix suess hvitling (1523). D. Mag. 4. R. II. 4; tho korter hwyllingh (1530). Kbhvns. Dipl. I. 376; 15 snes hvil- »ling i Har- oc Var-syssle sampt i Hadersleffhuuslfæn] er I qvarter, 4 qvarter er 1000 (9: et stort tusend, 1200). A. Berntsen. IV. 682. — 2) kvarter, bolig, Moth. — 8) hov- edkvarter. Moth — 4) pardon, skånsel; will tke kaste deris geuehr offter muren och begiere quarter (1646). n.D. Mag. IL 302; (1676). sst. IV. 70; som hverrelvinden fage omfløj detskarpe sverd, der vanked ej qvarteer. Hexzem. 38; efter qvarter var gifvet, lod dræbe tvende heele regimenter. B. Tott. I. 116; lod de hannem gaae oe gaff hannem qvarteer. Hivring, Ley- res Politie, h1;

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back