Kortelige

Old Danish Dictionary - kortelige

Meaning of Old Danish word "Kortelige", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kortelige can mean:

  • bio.
  • 1) kørt, kort sagt; som samme mening korte- lige indeholder och besluter vnder dybe oc tigurlige omslag. Er. Roterod, En kort undervisn. a 2; at huer skal tinde kortelige i denne lille bog, der som ellers skulde vere huer be- syndertige, mage 6 SE ESand, Sjæl egd. 3; (måske i he EDH Jrortelige fi vdi en sum. Herm. Weigere. 250%; Vedel, wLSaxo. fort. 17; det, som er klarligeopregnede i fem bøger, ville vi forsøge i een bog at sammendrage saa korte- lige. 2. Makk. 22 (1607, 1647: i korteligen; 1550: paa thet steckiste); Ef. 3.s (1607, 1647; 1550: paa thetkorteste); conferre verba in paucs, rage lorteligen ST USLE vtymol. » 125; Steph., No- mencl. II. 291; Nucl. latinit. 76;kaartelig, alle andre affecter under- legger den sig. B. Tott. IE. 68; korte-Fe die tilføre og gjøre altid bæsde, aldrig skade. P. Syv. I. 83; vil jeg sige dotte BE Gerner, Epitome. 33. — 2)i hast, snart;ller hand nu saa kortteligen kunde oplede, huss adkomme paa for" gaarde tindis (1590). Hosenv., GI. D. IV. 225; drog as BeN LER hannem met husad folek, som han se igenunde forsamle. Hvivf. HL. 119. Smlgn. Sch, u. L.: kortelike(n).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛏᚽᛚᛁᚵᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back