Korsmt

Old Danish Dictionary - korsmt

Meaning of Old Danish word "Korsmt", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Korsmt can mean:

  • o. et slags dans. Moth. Smlgn. fr. courante.K/o)rasig), to. modig; der haffue værit en heel hob friske brødre for- samlede, som haffue holdit sig lystig oc karasi. H. H, Skonning, Hed. Philos. 417. — du da fremtræder her oc giør dig til ræt krasig, acter ey disciplin meer, Psalmedigtn. I. 238b — korasig. Moltken, Psalm- eb, 3. Jvfr. Ordb. o. Gadespr.: courassig. Smlgn. fr. courageux. —»

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛋᛘᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back