Kornsæd

Old Danish Dictionary - kornsæd

Meaning of Old Danish word "Kornsæd", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kornsæd can mean:

  • no.
  • 1) kornsåning, korndyrkning; vin- høsten skal vare til kornsæden. 3 Msb. 26.5 (1550, 1647); i Hallandt oc anden- stedtz, huor the icke haffue sa rulige kornsed, ther skulle the siffue smørtiende (1547). Rosenv., Gl L. IV. 231. — Adgang til og udbyttet af denne brugtes også som. tyendeløn; skal hver tienestedreng, som tiener for fold løn (hvad heller han haver korn- sæd eller ikke), give os js daler (1609). n.D. Mag. Il. 182; da skal den, der tienner, quitte i sin lønd thoe oc tre- due skilling danske for huer skeppe komsæd. oc self lade kornet til oc uyde samme sæd icke i giødningen, meden i middelmanadige jord. For- -orån. af '%/, 1619 (jvfr. Forordn. af "5e 1655 og ?/e 1701). —
  • 2) korn, sæd; saa mogit kom och affgrede, som hand haffde høstedt ... huiloken / komnsædt och grøde hand haffde be- kommit seedtsoghning paa (1584). Rv- / senv., GI.D. IV. 43; korn-sædet lasig vel till her paa landet (1676). n.D. 10, — dyr k. 9: dyrtid på korn; wor Mag. V.194.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚿᛋᛅᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.

Back