Kornet

Old Danish Dictionary - kornet

Meaning of Old Danish word "Kornet", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kornet can mean:

  • no. 1) et slags horn (tilat blæse i); corna, korneet, kramColding, Etymol. 251, 128; Nucl. latinit. 199. Smlgn, fr. comet. — 9) rytterfane; at have flittig ind- seende, at cornetten bliver reven fra stangen, for compagniet bliver ind- skibet (1644). Geh. Ark. Årsb. In. till. 124; Kornetter nye 4, kornetter gamle 5 (1646). Hist. Tdskr. 6 R. 618; Moth. — 3) rytterafdeling. Moth. — 4) fanebærer (hos ryt- mthetere); haver vorned sig i krigs tieniste begivet og ikke er bleven søgt for sit fødestæd før, end hand fændriks eller cornets platz haver erlanget. Chr. V. D. L. 3-14-15; signifer, en fændrik, en comet. Nucl. latjnit. 1660. Smign. fr. cornette samt fane og fæn-nike ovf,.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚿᚽᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back