Kordingf

Old Danish Dictionary - kordingf

Meaning of Old Danish word "KordingF", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word KordingF can mean:

  • 2 >es er kommen aff Køpnehaføn. Allen, pE 176. pre Pi ut kortelinges. — r, 00. af- kortning, tab; dog erlagde hand it støcke guld til Lybcke for allehaande ERE CEN EREDVÆELS 280-81; paa det kongl. mayst for- medelst slig affslag kunde lide mindstller ingen affgang eller kortning udi de forste paasatte arbeeds pengis ind- komst. A. Berntsen. II. 164. — 2) sammendragning; Q er en latinskbogstav, dend er dobbelt oc en kort- ig a 3 bogstare K og V. P.Syv, imbr., Sprog. 45.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚦᛁᚿᚵᚠ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back