Kønsed

Old Danish Dictionary - kønsed

Meaning of Old Danish word "Kønsed", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kønsed can mean:

  • no. en ed, der aflagdes (til rens- else, irigurelse) af den sagsvgterb slægt; hwo som worther trængd pas kyns edk æller frændher eth, tha mashan ene sware i helyens eeth, ath han ; hawer wy frænder innen rivet. Thor- sen, Sønderj, Stadsretter. 256: hannss kiøns eed, som hun coff for sagen, vorde fold met vuildug hiscop oc bymen (1507). DipLVibery. 125; affverie thet met syn kinnseedt, att handt them icke haffde (1540). Ros- env., GI. D. I 59: (1590). sst. LV. 238; (1552). Fynske Aktstk. I. 178:wdennem vaar soren sag paa hende, or icke de self ved kiøns eed. mantte vndskylde dennem. Hvitf. II. 5; Secher Rettertings D(1595-1004).26; (1605-14). 11; (1615). Bosenv., GI.L. IV. 325: hvadsomhelst sag, for hvilken hand skulle værge sig med " kiønseed (1068). sst. V. 369. Jvtr. flød, 0. — Kønsnævn(d) (kunsmævnid)), no. de. der ere udtagne til mat aflægge kønsed (se ovfj; dyl han, tha wæri sik mæth kwas nænænd. Geh. Ark. Arsb, V. 21: vden then, som insiglet till hør, kan weriæ sæsh met kyns næffnd. Thor - sen, Sønderj. Stadsretter. 254: eptherdi lougenn formelder første icapittel... thett skall mand winde medkønns. neffn (1592). Rosenv., G1.DIV. 336 (jvfr. Jydske Lov. I, kap. h1). Jvfr.: hwarfore han skuldæ werigh —seg meth neffnd i køn effter landtzlogh (1452). Rosenv., Gl. L. V. 806; jor- ;wærie thet met nefin j kiøn (1472). Dipl. Viberg. 57. Smlgn.Stemanu, w diRetshist. 156 lgd.: Lund: kyns næfnd samt nævn(d) udf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚿᛋᚽᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back