Kompagt

Old Danish Dictionary - kompagt

Meaning of Old Danish word "Kompagt", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kompagt can mean:

  • no. overenskomst, re nd: tavs mtpagt, forbund; tage mijn compactt Ed HE Gå jø Far
  • 1) selskabHå OR FO 8 fed orers.: pact); leg will hanwn ewinne= ig berbere miskwndt, 00 MA ER ml Eee fat RON KARME 3. 88.23, o (Fr. Vormords.; 1550: pact); met deris snedige oc tredzeke compagt affue de al werden vnder FA LUD > ERR 1 era mskab; tsPermauly Onelso FonDdkp ta eigoompe g compactum. — Kompan (æn), no, ledsager, følgesvend; thæn quinnæ, thu gafizt mek til compæn. Luc. 34 (jvfr. 1. Msb. 3.12 (Gl D. Bib.); sst. 38.15; kompan. sst. 33.12; kompane. Dom. 14.1); enlighet, som ær grætz ven oc angers kompan. H. Suso. 95.20; Hell. Kvinder. 77.1; n. D. Mag. V. 173; Grelant sade tillsynæ kwmpanæ. Ro- ment. Digtn. III. 99.1 — stalKErNEsdereem V. 62.6; P. Lolle. pnr. 205; meg oc mynne kompanne bymne. D. Skuesp. 57; kompanner. sst. 59; P. Eliesen. 324 (= Jes. læ; 1550: staldbrødre); Prædik. Genavar. 33 (måske bet. 3)); Pal- lnd., Visitatsb. 199.:s; reed Niels Jacobsen met fas companer til dem. Hvitf. IL 108. —
  • 2) medlem af et Jag; hvo som kommer tiF Otthens aff schomaghere æmbyt .... oc man senlæ sende til hannum først two kum- panæ. n.D, Mag. VI. 53, —
  • 3) per- som, mand; thet stond en sterck kom- pan sidder bewebnet. Tavsen. 35 (— Luk. 11.1); ieg spurde, y greb enn sterck compan. Ranch. 218; er deøne compan gal. sst. 315? sma haffver hand sig oc for u-flittige, lade, u-treffne 0% løse compagner at tage vare. A. Berntsen. II. 128. I denne het. til'? dels endnu brugeligt. Jvfr. Ordb. o. G8despr.: compan. — Smlgn. Fritz- "0": kumpånn. Soh. ub: kumpan; je it. compagno.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛘᛕᛆᚵᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
ik.
intetkøn (nevbram).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
sp.
spørgende (interrogativum).
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back