Koldesjuge

Old Danish Dictionary - koldesjuge

Meaning of Old Danish word "Koldesjuge", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Koldesjuge can mean:

  • oa. hunk. = kolde; Bk iek swa brssdh oe heedh koldesyughe, at alth mitlegbom kolnethæ. Brandt. 234.5; Her- ræn. skal sla thik mæth fattigdom okoldesyghe. 5. Msb. 28.22 (Gl. D. Bib.; 1550, 1647: k-siuge); Chr. Pedersen. I. 113; IL. 235; han bød offuer koldesiugen, saa forlod. hwn hende. Luk. 4.30 (1550, Chr. Peder- sen, 1607); D. Saml. I. 58; (1559). Khist. Saml. IV. 461; Vedel, Saxo. 243; hand haffde kaaldesiuge daglige dag, men siden hand fick: bøed aff lende. Hvitf., Jens Grand. 6; naar aluugen patient en kaalde siuge kryster. Hexaem. 150; skelfven med huddren kaldes kualdesiuge ... em dags endesamme døgn, hun tager paa. Come- nius, Opladne Dør. $ 310; som i kaaldesygen en god dag mellem 2 onde. P. Syv, I. 161; febris, kaaldesyge. Steph., Nomencl. I. 250; Nucl. latinit. 392; Ambr. Stub, Digte. 3. udg. 89. Smlgn. sjuge ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛚᚦᚽᛋᛁᚢᚵᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
hunk.
hunkøn (femininum).
n.
norsk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back