Køge

Old Danish Dictionary - køge

Meaning of Old Danish word "Køge", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Køge can mean:

  • go. koge; bekommer ther bolde hønns och annditt gode och ber san henn wdij hynn och lader køge (1588). Khist. Saml, 3. R. VI 378. Smlgn. Varming. $ 76.4. — Køg(e) meøster(e), no. en mand, der har overtilsyn ved husholdning og madlavning; worthe wi tell saghtæ aff køgæmæstæræn æller aff. marskæn ællær foghætæn (1377). Molh. o. Pet- ers. 5; som nw er for min frues køkemestere. (I407). sst. 311; Ros- env., GI. L. V. 533; architriclinus, køgemestere, Voc ab. 1514; køg mester. Colding, Etymol. 234, 320 (se udf. u. køkkenskriver(e) ; Nucl. Tatinit.7; effter at køgmesteren haffde smogitwandnit. Joh. 2.s (1524; Chr. Ped- ersen og figd. overs.: køgemesteren);1537). Rosenv., G1. D. IL. 45; skall och ingen maaltidt holdes lenger end iij timer, oc siden skal kiøgemesteren. eller skafferen skikke sig dereffter. Chr. III. Hist. supplem. 183; be- følede hand (2: Tyge Krabbe) en herre- mand, som vaar hans kiøgemester. Hvitf. IX. må"; de (0: præsterne) ingen verdslige bestillinger sig med bevare som kiøgemesters til bryl-upper. Chr. V. D;, L. 29-11-10. Somdet vil ses, bruges ordet både om den, der har gærningen som en fast bestil- ling (jvfr. n. D. Mag. I. 308; D. Mag. 3. R. I. 158. på sidst anf. st.: køeke- meyster) og om den, der overtager den ved enkelte festlige lejligheder. Smlgn. Soderwall, Ordb.: koko-. so måstare og køkkenmester ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚵᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back