Købevinde

Old Danish Dictionary - købevinde

Meaning of Old Danish word "Købevinde", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Købevinde can mean:

  • no, et betalt (hestukket) vidne; (hvilket vidne hun mente ikke at være) sa nøgaetigt, som det sig burde, men siunis at være it kiøbe vinde. Sevher, Rettertings D. (1595-1604). 102. Smlgn.: et kiøbt vidne. Nucl.latinit. 881.s9-34 og vidneondf. — Købenskab (købingskeb), no.
  • 1) - købmandskab 1); hwa som wt givær thæn hælghæns pænninge omnakær endracht. ældær køpændskabb. Uuiv. Jub. Samf. Bland. I. 158;the acther icky ethers gwode nuffn, som twsendhe fold bedher er end alle theris købynskab oc rigdom. Allen, Aktstk. 49; saa lenge, at wi vor købeuskaf funde. Herm. Weigere.88". — hwo som bliffuer winther offuer och brughær sin kiøbinghskap (1507). Rosenv., GI. L. V. 294. Sidstnævute form kan næppe være den opr. (jvfr, Aasen: kaupskab), men nt. kopen-chup (se Sch.u. L.), der er overført, smln. Søderwall, Ordb.: kopin-skaper. -—
  • 2) — købmandskab 2); thu skalth legghe fraa tik then køpen- skapp, som thu bær met tik. MoIboGloss.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛒᚽᚠᛁᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
ht.
højtysk.
nt.
nedertysk.
ik.
intetkøn (nevbram).

Back