Køb

Old Danish Dictionary - køb

Meaning of Old Danish word "Køb", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Køb can mean:

  • no.
  • 1) haudel; thenn kiøb, som hand haffde siortt med mester Jens Michelssenn, huilcken kiøb .... (1550).Dip1.Viberg. 279;JohapnOhm och hanndtt er kommen udi kiøff medt huerandre om en V lester maltt, och ther the ere llefønen kiøffs eens (1592)Rosenv., G1.D. IV.354. Fk.(se første prøvested) er jydskhed, da vrdet gen— nemgående er ik. i de nord. spr. —
  • 2) pris; som kivbit paa huderne aftager och opstiger (1605). Kbhvns. Dip1.IL. 524; weigrer sig nogen efter dette kiøb at giffse penge, yde da kornet (1643). Rusenv., Gl. L. IV. 385 (jvfr. ovf. n. kapitelskiøb); kiøbte vi nordske sild ve det for meget ringe kiøb, thivi fck tre sild for en dansk skilling. P. Resen, 425. Smlgn. isl. kaup samt arve-, atter-, dyr-, for, gen-, kapitels-, kirke-,kon(ings-,kramkeb ovf.og land-, lid-, sam-, sær-, vederkøb ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛒ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
ik.
intetkøn (nevbram).
isl.
islandsk.
n.
norsk.

Back