Knub

Old Danish Dictionary - knub

Meaning of Old Danish word "Knub", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Knub can mean:

  • no.
  • 1) blok, klods; ther liggher en way effther, lighæ som een man hadæ dragheth ther frem een stoor knwb. Mandev., Rejse. 105.10-11; Chr. Pedersen. I. 72; V. 55.35 (se ovf. u. klab(be) 1); Malmeb. 10; Tavsen, 132; skulde ieg fallde paa knæ for en knub, det bedrager hiertesom bøyer sig til hannem. Jes. 44.0; dyreke denne slemme knub oc affgud, Tidemand, Post. I. 33, 22"; Vedel, Saxo, 90; hand laæ saa stille hen, ligerviis som det maatte været en steen eller knub. Vedel, Svend Tiuvesk. 159; iruncus, knub. Col- ding, Etymol, 1361; Nuel. lati- nit. 1944: akt styrte til jorden som døde knubbe. Arrøbo, Torcular »Christi. 32; Grev. og Frih, K. 28; naar disse (2: grenene) ere sfhugne, da hedder den en stock, knub eller j stubbe. Comenius, Opladne Dør. $ 108; Bording. I. 151; en knub paa ilden veltis let. Gerner, Hesio- dus. 156; gack ud fra Babylon, hvor du for knubben tit credentzer E. Naur. g2" (som det vil ses, bruges ordet ofte om afgudsbilleder). — i overførtbet.: byrde; henger Gud hver men- niske en knub paa oc laderingen vere vden kaarss. Sthen, Lykkens Hjul. 24. — 32) et dorsk, sløvt men- neske; the wamuittige knubbe. n. Test. 1524. aa; tha haffue thi ij sandhed værett trælle oc forstoekede knwbbe aff ladhed, stwmhed, straghed. P. KEliesen. 461, 240; kaller then- nom tyranner, bedrægere och hor- wonackede oc forblynndede knubbe(1538). Khist. Saml. V. 14; homo sine sensu et judicio, knub. Colding, Etymol, 1361; Nuel, latimit. 1944 (u. trun- eus 2); skamløse Cham, selvgrøod knub.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᚢᛒ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back