Knevelspjud

Old Danish Dictionary - knevelspjud

Meaning of Old Danish word "Knevelspjud", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Knevelspjud can mean:

  • no. et spyd med en tværstang fruær och møer at qwædhæ, metiom- | under spidsen; ther som y icke haffuer san mange heste, ther wældige ere vnder glaffuen, tha moy lade nogle aff eders. swone føre kneffuelspyde: (1585). n..D. Mag. V. 221; (1549). knirsen. og knirske ndf. | D. Mag. V. 3; (1952). Hoseny., GI. D. I. 191; eders harnisk, kneffel- spiud oc sodekaarder. Herm. Weis- ere. 149%; (1572). Khist. Sami. VI. 364; (1579). Matzen, Panteret. 89. not. 1); Vedel, Saxo. 484; vens bulum, inctspiud, knebelspiud. M. Pors, De nomenel. 141; D. Saml. IIL 223; (1604). O.Blom, Kr. IV. Art.0808; greb it knebelspiud, løb bland he worre the Friisser i tuessind kneffuel | dennem. oc slo. Helvad, Morsus diaboli. IE. 8; skarpe slebet knæbel- spiud. Wallensbek, Ptochotroph. marktender horre (1639). Håbertz, | Holm. topogr. 17; med Knefvelspyd støttetagstenene neder, P.Resen. 437; mand skal have det, mand skal slide, Nyerup, Viser f. 16.-18. Aarh. | sagde manden, hand kiøbte sig et kneb- elspiud. P. Syv. H, 150. Smlgn. sv. knåfvelspjut; Sch. u. L.: knevelspet; dig op, ryschen kneffnel fra thaathill Grimm, Wb.: knebelspiesz og spjud df.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᚽᚠᚽᛚᛋᛕᛁᚢᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back