Knaphændig

Old Danish Dictionary - knaphændig

Meaning of Old Danish word "Knaphændig", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Knaphændig can mean:

  • to. rask, behændig; rask oc knspbendig at ydrette oc giøre, huad Gud haffuer forseet, dar giares skal. n. M. Aal- borg, Joh. Åb. 1611. 37%; de ere vel stercke oc mectige, knaphendigeoc smare. sst. 45", 38; da gieldte det, hvo meost til vanben var knaphændig. Bording. II. 392. — Som bio. i et møjeblik; huo som vilde ey strax gaa med, den bleff knaphendigen lagd paa sted. Hegelund, Calvmnia. 26"; knaphendig ere wi fødde oc bliffue der efter, som wi icke haffde været til. Visd. 22 (1607, 1647; 1550: wfor- uarendis; gr. vrosyedine). Smlgn. sv. knapphendt; Rietz: knuspphånnit; Aasen: kuapphondt; Molb. Diall.: knaphenne (u. knap). — Knsphændighed, no. raskhed, behændighed; om deris snarhed oc knaphendighed til gierninger, vidne oc samme histo- rier. n. M. Aalborg, Joh. Ab. 1611. 44"; Moth.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛆᛕᚼᛅᚿᚦᛁᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back