Knæppe

Old Danish Dictionary - knæppe

Meaning of Old Danish word "Knæppe", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Knæppe can mean:

  • go. 1) knappe; Ulys- ses dobbelt er beklæd med stribed purpurtepper, med heffter aff det røde guld hand demnem om sig knepper. Gerner, Ilias. 4; ingen cavalleer knæpper sin kiole meer for til. Jeau de France. A. 4, S. 3; monsieur har kvæppet sin kiole bagvendt, sst. A. 4, S. 4, S. 6. Jvtr. Holb. Co- medier v. Liebenberg. VIII. 254. — knapper. Nucl. latinit. 415. — 2)klemme sammen; det, som gaaer for vjt ud, det knep tilsammen. B. Tott. IL 231 (— |. soluta constringe). — unaarsomheldst trældoms aag knap- pis for meget wlideligen hart at halsen. Vedel, Saxo. 330. — 3) spænde (en bue)? begyndte de Svenske at knæppe oc skiude fast ind pas de Danske med deris staalbuer. Resen.196. Jvfr. kneppe ndf. — Smlgn. isl. kneppa; Aasen: kneppa; sv. knåppa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛅᛕᛕᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back