Knabe

Old Danish Dictionary - knabe

Meaning of Old Danish word "Knabe", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Knabe can mean:

  • no.
  • 1) svend, dreng; hører til ij mendt oc vnge kuabe Psalmebb. I. 139. —
  • 2) ridder- svend, væbner, kriger, lavere adelsmand; sænde skyttermæ oc drængenævpa bygden oc beholde knap- mæ nær sich. n. D. Mag. VI. 249; faller knabe eller at warthe eller wæckt. Rosenv., GL L. V. 25; knabker, hoffmen, købstædkemen och bønder. Dipl. Chr. I 152; reysåæ seg mig i modb en knabæ mz syw hans sønner, Bimkr. e4 (jvir.: claro admodum loco natus. Saxo, ed. P.E. Miller. 326; en velbyrdig mand. Vedel, Saxo. 138); de andre godemend oc knaber, som bode paa Jandet. Chr. Pedersen. V. 357.16; 3772; Lud. de sto.Kanuto. v. 812; (1564). D. Mag. fVIL 856;. alle de herrer, førster, knøperoe stæder. Hvitf. IV. 557; V. 218; enn part knaber oc fri bønder pas vortt Jand Borrinnghollm (1604). Hu-bertz, Aktstk. f. Bornholm. 555; våi borgestuffuerne for kemperne, knab- ere oc den gemene mand opsette. Lysehaud. XI; du skalt en knabe haffue, smuck, hofflig, rig. S. Terkel- sen, Sjungek. HL 27, Bet. ere ofte vanskelige at adskille. Rinds berreds k. synes at være en egen slægt jvfr. Jydske Saml. I. 342; IL 395. Smign. isl. knøpi; gl. sv. knape, se Ihre, Gloss. LI 1092; Scblyter u. 0.; Rydqvist. VI. 239; Sech. u. L.: krape; Grimm, Wb. : knabe og krappe samt ædelknsbe ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛆᛒᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
sto.
stedord (pronomen).
sv.
svensk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back