Klove

Old Danish Dictionary - klove

Meaning of Old Danish word "Klove", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Klove can mean:

  • no.
  • 1) bøjle; der henger kloffuer, jern oc krycker, iern bolter,- ” Bedre oc andre stycker. P, Smed. e 3"; somme ligge i klower oc iern.Hvitt, IV. 537; indset dine føder i hendis (2: visdommens) stock oc din hals i hendis kloffue. Jes, Sir. g.2 (1807, 1647; 1550: halssiern; gr. sie cor »hod»). — særlig en bøjle til at sætte om halsen på kvæg; mumella, klaaffue, som man binder fæ med. Voc. var. expos. T3'; klafin,sr klofiue. Turson, Vocab. 112; hun haffuer wreedt sig och weend seg som oxe y kloffue. Grundtv., Folkev.HI. 1:12; kloffger til att binde fehet udi. Chr. IV. Br. (1619-23). 247; jugum, halskobbel, klove. Nuci.lati- nit. 669. — døer det (0: kvæget) af sult eller qvælis af kløveu. Chr. V. n. L. 5-8-11; også til at fange dyr i; it falskt hierte er lige som en laacke fuel paa en klofine. Jes. sir. 12.2 (1550; Luther: auf dem klo- ben); suarer, garn liner, klouer til at fange andre creature. CI Pors. Hus- bog. n 8". —2) enbøjle el. klemme på fod til at fastholde lys (lyse- stage); her Per Pouelssen hagde giffa- ett for gaardt till Wiborig dom- kyreke till att holde lius paa then kloge, fore høge alther staar (1537). Khist. Saml. VII 267 — lysse- stage. Dipl. Vib. 259. Efter Moth: en trælysestage. Jvfr, Molb. Diall.:klove 2). — Smlgn. isl. klofi; Aasen:klove, sv. klofve samt eld-, fæ, haklove ovf. og ljuseklove ndf. Som det vil ses af sammensætningerne, ere klo(v) og klove sammenblandede.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᚠᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back