Klerk

Old Danish Dictionary - klerk

Meaning of Old Danish word "Klerk", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Klerk can mean:

  • no. 1) gejstlig; i Lund safnethes klærkæ pa eet menikt raath. n.D. Mag. V. 189; aff huer disk skall gieldis m øre penninge uden klereke Rosenv., Gl. L. V. 135; abbeder, muncke oc allebonde klercke ginge mig imod i messe sereke. Hegeluni, Calumnia. 20; erckøbiscopen haffuer omsøgt iblant sine clerker oc lærde. s Lyschand.XV.—2) en lærling i en lærd skole; vore vnge klercke, eders børn, som i mue see her paa i klæder bolde. Hegelund, Svsanna (Smiths udg.). 25; træder wi her fram uf vor skol” hytter wi arme klercka comoedi spil at præsentere, Ranch. 28. — 3) skriver; thw rasdmendt skulle haffue nøgell til thett indzeg, oc anden skulle fogdenn oc hansklercke aff hussett haffue, Rosenv., GI. L. IV. 139. Smign. Fritzner?: klerkr; Du Cange: clerici.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚽᚱᚴ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).

Back