Kle(j)alig

Old Danish Dictionary - kle(j)alig

Meaning of Old Danish word "Kle(j)alig", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kle(j)alig can mean:

  • to.
  • 1) lille, svag; min søn. Salomon er vdg oc Klenlig 1. Kr. 28.5, 30 (1550; 1607: kleinlig); den ene er år den anden klenlig. Ranch. 44; jeg kleinlig brud saa ung skal om- sonst paa gadenlede. Psalmedigta, 1 5082: hand hatfde en kleynlig con- stvion oe vaar meget affattet. Srmtbmand, Post. I. bå"; David er kleilig oe liden. sst. Il. 4422. — 9) fin, forvænt; den quinde, som tilforn haffuer været sas kleinlig oc lebid saa kræselig, att hwn nøye haffuer forsugt att sette sijn foed til iorAr nbsenhed oc klemlighed. 5. Msb. 23.38 (Tavsen, 1550, 1647). — Som bio. (i bet. 2)); seadane børn, som pleye at huldes klenlig oc kræselig.Tavsen, Post. viuterd, 5".Elejne, se klene. Klsjned (klinet), vo. kage, klejne; vsyrede kleynede, offuer- smurde med ol. 4. Msb. 625 (Tav- sen; 1550: tynde kager); scriblita,Sne Turscn, Vocab. 67 (Col- ding, Etymol, 1123: kleinet); arto- Joganus, klenic eller kage bøget met melck, olie oc peffter. H. Smith, Lib. voc. lat. 265; muucker, knobler, | klenet. Comenius, Opladne Der. f $ 408. Smlgn. sy, klenåt. Jyfr. Univ. Jub. Samf. Bland. I 38 samt kle(j)net ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚽ(ᛁ)ᛆᛚᛁᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
bio.
biord (adverbium).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back