Klattig

Old Danish Dictionary - klattig

Meaning of Old Danish word "Klattig", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Klattig can mean:

  • to. sammen- filtret, uerdenlig; the (0: klæd- erne) hende (3: hængde) saa klattegæ om meg. Rimkr. i3; han ær sam klettig som eth for. sst.; sas kllsttiig ind folle. som du nu esth, handtt haffter endtt føre bleffuit thiil hest. Kortvending. v. 1168; huorklattiig oe palltiig du nu gar. sst. v. 1294; væar hans lange graa klattige skeg mangesteds blodigt ud af de bidlingers draaber, som hand vende hid og did i munden. Urfé, Astrea. II. 13. Smign. Brem, Wb. II. 796: klatterig, Sehitze, Idiot. II. 268: klatterig; holl. kladdig.Klavdit (klodit), no. slutter; thend. clauditt, ther shall holldis, maabekomme om maanithen othe daler (1578). D. Saml. V. 144; Hist. Tåskr. II. 74. not. 2; vilde de svenskianger giøre sig selv løs og med hug og slag paa gevaltigeren og kloditten indfalde. n. D. Mag. HI, 21; hafuer byen end en vaaningh der samme-stedtz, vdi huilchen cen cloudit til- forne boed hafuer (1620). Kbhvns.Dipl. 1. 599; blef Antonjus Bøcher udj klauedietens huus fengslig an holden. sst. V. 784. Smlgn. Grimm, Wb.: clanditchen, 1. claudo.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᛏᛏᛁᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back