Klarlig

Old Danish Dictionary - klarlig

Meaning of Old Danish word "Klarlig", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Klarlig can mean:

  • to. klar, tydelig; lod. der aff sammen skriffue klarlige, rictige oc wdtydelige lowbøger. Lyschand,. 285. — Som bio.
  • 1) rigtig; thet reygenskab gigh clarligh ok skelich til (1462). Matzen, Pante- ret. 138. not, 1. — 32) tydelig; landtzdomers dom. clarligen: skall for- melde jomfroe Johanne Oxe quit at werre (1588). Rosenv., Gl. D. IV. 124; wi see klarlige, at herren er met dig. 1. Msb. 26.2 (1607, 1647); var klarlige at see vdi Pauli Varne- fridi tid, huor den arianske biscopastasius hatde hafft sin kireke. Ly- schand.235.—

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚱᛚᛁᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
to.
tillægsord (adjectivum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.

Back